ARCHIVOVANÉ TERMÍNY KURZŮ CŽV

pro přípravu k získání nebo udržení odborné způsobilosti a znalosti pro výkon činností v železniční geodézii
souvisejících s provozováním dráhy a drážní dopravy na dráhách SŽ, s.o.dle předpisu Zam1
v rozsahu G-01, G-02, G-03, NG-02a

Archiv Kurzy pro UDRŽENÍ odborné způsobilosti

Archiv Kurzy pro ZÍSKÁNÍ odborné způsobilosti

Archiv Kurz pro přípravu k ÚOZI (uznávané akce do CŽV)

Archiv CŽV odborné přednášky z KN (nepovinné)

Archiv Kulturně společenské akce

Archiv Seminář Právní vztahy k nemovitostem (nepovinné)