Kontakt

Garanti

Ing. Jiří Röschl

za Správu železnic, státní organizaci

roschl@spravazeleznic.cz
+420 725 459 927

doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D.

za Vysoké učení technické v Brně

Jiri.Bures@vut.cz
+420 606 473 602