Akce je v archivu

Akce již proběhla a nachází se v archivu.

Program

Pondělí 23. 10. 2023

8:00 - 9:50
Katastrální mapa digitalizovaná a další druhy katastrálních map

  • Mapy KMD vzniklé přepracováním. Předchozí mapy KM-D a jejich převedení na KMD. Zavedení těchto map do operátu katastru nemovitostí. Podklady, dokumentace ukládaná na KÚ, ukázky.
Ing. Petr Pospíšil
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav eodézie, dříve ředitel Katastrálního pracoviště ve Vyškově