Akce je v archivu

Akce již proběhla a nachází se v archivu.

Program

Pondělí 30. 10. 2023

8:00 - 9:50
Zápisy vlastnických práv do ISKN

  • Náležitosti návrhu na vklad a jeho příloh (návrh na vklad v el. podobě ve webové aplikaci ČÚZK, listina, smlouva, listiny od stavebního úřadu apod. - ukázky).
Ing. Petr Pospíšil
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav eodézie, dříve ředitel Katastrálního pracoviště ve Vyškově