Akce je v archivu

Akce již proběhla a nachází se v archivu.

Program

Pondělí 20. 11. 2023

8:00 - 9:50
Soudní znalectví a katastr. Organizace zeměměřické služby.

  • Kdo vyhotovuje znalecký posudek. Soudní znalec a znalecké ústavy. Role soudu. Struktura resortu ČÚZK a Česká komora zeměměřičů.
Ing. Petr Pospíšil
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav eodézie, dříve ředitel Katastrálního pracoviště ve Vyškově